Jsme FAIRTRADOVOU školou

 

FAIR TRADE(FT) = SPRAVEDLIVÝ OBCHOD

 

Spravedlivě a fér

- Fairtrade znamená férový obchod. Podporou iniciativy fairtrade pomáháme lidem z Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby za svou práci dostali spravedlivě zaplaceno. Protože jsme součástí jediného Světa, není nám jedno, co se děje jinde, než žijeme my. Nevěříme, že se nic kolem nás nedá změnit. Chceme žít zodpovědně. Chceme pomáhat...

-  je obchodní partnerství, jehož zájmem je zlepšení životních podmínek lidí pracujících v zemích tzv. globálního Jihu. Jedná se o producenty nalézající se na okraji obchodního zájmu, kteří proto dennodenně řeší otázky přežití. Ve své situaci jsou odkázáni na různé překupníky, kteří vykupují produkty za podprůměrné ceny, nebo neplatí vůbec. Pěstitelé jsou tak tlačeni k nouzovým řešením, která jsou svými dopady z hlediska lidských práv, ale také udržitelného rozvoje, alarmující. Jedná se například o využívání dětské práce, nevyplácení mezd, otřesné pracovní podmínky, pěstování monokultur, využívání škodlivých hnojiv, postřiků apod. Z rozvojových zemí přitom přichází na náš trh velké množství zboží, které nelze získat jinak, než dovozem (káva, čokoláda, kakao, banány atd.).

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies