Aktuality

Náchodská zdrávka se připojila do mentorského programu
1.3.2024

Náchodská zdrávka se připojila do mentorského programu

Střední zdravotnická škola má již dlouhodobě zřízené Školní poradenské pracoviště. S rozvojem školy vyvstala i nutná potřeba reorganizace pracoviště a také potřeba rozšířit kompetence pro jednotlivé pracovní pozice. Dnes má poradenské pracoviště svého školního metodika prevence, výchovného poradce a průvodce kariérou. Všechny změny, které bylo nutné realizovat, vedly ke společnému cíli: mít funkční a efektivně řízené poradenské pracoviště, mít možnost individuálně pracovat s jednotlivými žáky a zároveň vést skupinová setkání, časně reagovat na vzniklé problémy a také provázet žáky po celou dobu studia jejich začínající kariérou. S tímto také souviselo další vzdělávání pedagogů, což vnímáme jako neodmyslitelnou a velmi důležitou součást                                                       funkčního a efektivně řízeného pracoviště. 

Nová dimenze ve vzdělávání studentů náchodské zdrávky
22.12.2023

Nová dimenze ve vzdělávání studentů náchodské zdrávky

Střední zdravotnická škola Náchod-EA je jedna z prvních škol v ČR, která zakoupila virtuální realitu (VR) Meta Quest 3 v množství, které lze plnohodnotně využít k výuce velké třídy. VR EDU PACK představuje revoluční krok ve vzdělávacích metodách. Současně je VR komplexním řešením pro školství. Její součástí je veškerý hardware, software, školení, servis a podpora. Investici do nákladného vybavení vnímáme jako obrovský potenciál v rozvoji moderní výuky. Jedná se o vzrušující nástroj, který oživí výukové metody a přinese nové možnosti pro interaktivní vzdělávání.

Vánoční setkání v kině Vesmír
2.1.2024

Vánoční setkání v kině Vesmír

  Pojďme se ještě jednou společně ohlédnout nad závěrem roku 2023. Pátek 22. prosince byl pro nás poslední školní den v roce 2023. Nesl se v duchu již ryze vánočním. Ráno se konaly třídní vánoční besídky. Ale než začal vánoční program v učebnách, pronesl do školního rozhlasu několik vážných slov ředitel školy David Hanuš. Reagoval na tragickou událost předchozího dne. Chvilkou pietního ticha jsme společně uctili památku obětí a utrpení pozůstalých. 

Koordinace škol Evangelické akademie je různorodá a nekončící práce
4.10.2023

Koordinace škol Evangelické akademie je různorodá a nekončící práce

V zářiovém vydání časopisu Český bratr přináší novinky, zprávy, reportáže či rozhovory ze škol, které patří k naší církvi. Máme jich už osm. Evangelická akademie sdružuje mateřskou školu, několik škol základních a středních a také jednu vyšší odbornou. Je to pestrý vějíř vzdělávacích zařízení s různým portfoliem, různými problémy a potřebou různých řešení.  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies