EUROPASS certifikát

Europass - dodatek k osvědčení

Europass - dodatek k osvědčení pro školní rok 2021/2022 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN a německém DE.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: Změny na dodatcích k osvědčení zachycují nové hodnocení maturit i úlevy pro vybrané obory, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) (nuv.cz)

Europass dodatky k osvědčení pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné části  maturitní zkoušky a odpovídají novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. Změny se nově týkají také dodatků k osvědčení pro absolventy zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s úlevami z maturit podle nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky.

Na absolventy zdravotnických a sociálních oborů se podle nového opatření mohou vztahovat dvě varianty maturitních zkoušek, a tudíž i dvě podoby Europass dodatků k osvědčení. Obě varianty se liší v části 5 informace o hodnocení společné části maturitní zkoušky na dodatku. Rozdílný je i způsob získání dodatku k osvědčení. (Druhá varianta je u oborů Zdravotnický asistent a Laboratorní asistent)

Více informací naleznete zde: http://www.nuv.cz/p-kap/dodatky-k-osvedceni-1

 

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3"

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies