Formuláře a dokumenty

Zde najdete nejčastěji stahované dokumenty a formuláře.

Žádosti

 Žádost o přestup - nezletilý »

 Žádost o přestup - zletilý »

 Žádost o uznání dosaženého vzdělání »

 Žádost o změnu oboru »

 

Potvrzení

Potvrzení o studiu »

Potvrzení o zdravotní způsobilosti - Ošetřovatel »

Potvrzení o zdravotní zůsobilosti - Sociální činnost »

Potvrzení o zdravotní způsobilosti - Praktická sestra »

 

Oznámení

 Oznámení o zanechání studia - nezletilý »

 Oznámení o zanechání studia - zletilý »

 

Ostatní

  Formulář na seznam maturitní četby »

Přihláška ke studiu na střední škole »

Odvolání přijímaci řízení - nezletilý »

 Odvolání přijímací řízení - zletilý »

 Opakování ročníku »

 Pravidelné uvolňování z vyučování »

Přerušení vzdělávání - nezletilý »

Přerušení vzdělávání - zletilý »

 Uvolnění z akce školy »

Uvolnění z tělesné výchovy »

Uvolnění z vyučování - nezletilý »

 Uvolnění z vyučování - zletilý »

 

Praxe

Hodnocení a záznam praxe Sociální činnost »

Lékařská prohlídka praxe - Praktická sestra »

 Lékařská prohlídka praxe - Ošetřovatel »

 Lékařská prohlídka praxe - Sociální činnost »

 

 

Kurz Sanitář

Přihláška na kurz Sanitář »

Zdravotní způsobilost - Sanitář »

 

Domov mládeže

Přihláška do DM »

 Informativní dopis o přijetí do DM »

Zdravotní způsobilost v DM »