Školní poradenské pracoviště

Vedoucí školního poradenského pracoviště je Mgr. Monika Lázňovská.

Zároveň je výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně - patologických jevů.

laznovska@socea.cz

 

Mgr. Renata Dušková MBA. je kariérovou poradkyní.

duskova@socea.cz

Soubory ke stažení