O škole

Čím se naše škola liší od ostatních škol?

Vedle výuky se škola snaží v žácích podněcovat hodnotné lidské vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Škola organizuje různé vzdělávací, zábavné a zážitkové akce s oborovým zaměřením. Dále se zapojuje do mnoha veřejných sbírek, účastní se provozů mnoha sociálních, zdravotnických, výchovných, vzdělávacích a jiných zařízení, zapojuje se do humanitárních vnitrostátních i mezinárodních akcí a každý rok připravuje různé akce.

 

Ostatní podmínky pro žáky

V blízkosti školy je možné pro žáky zajistit ubytování v Domově mládeže (ul. Pražská 931), tel.: +420 491 423 241 a dále celodenní stravování ve školní jídelně v Raisověš ulici, tel.: +420 725 591 370.

V blízkosti školy se nachází autobusové a vlakové nádraží.

Žáci přispívají škole na její činnost a na školní a studentské akce 1 000,- Kč na školní rok.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies