David Hanuš 3.4.2023 - David Hanuš

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním

Doučování žáků se sociálním  znevýhodněním

Naše škola získala finanční prostředky z Evropské Unie v rámci projektu Národní plán obnovy na vyrovnávání dopadů pandemie covid - 19 a vzdělanostních nerovností na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Projekt je realizován v termínu  3. 4.  - 30. 6. 2023.

V rámci projektu škola realizuje doučování vybraným žáků ohroženým školním neúspěchem.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies