Aktuality

Projektový den úspěšně za námi
6.6.2023

Projektový den úspěšně za námi

Žákům naší školy předáváme praktické i teoretické zkušenosti a znalosti s cílem připravit každého žáka na jeho budoucí povolání co nejlépe. Vedle probíhajícího vzdělávacího procesu, který je neodmyslitelnou součástí výuky, je snahou každého pedagoga probouzet v žácích také hluboké lidské vlastnosti. To nás pak vede k celé řadě aktivit, při  kterých  si žáci mohou ověřit své znalosti, využít své dovednosti a naučit se i něčemu novému. Někteří žáci na základě nových zkušeností objeví svůj talent pro nové věci.

První pomoc na Střední zdravotnické škole Náchod - EA
2.6.2023

První pomoc na Střední zdravotnické škole Náchod - EA

V životě se můžeme dostat do situace, kdy budeme muset poskytnout někomu první pomoc. Je důležité nebýt lhostejný a využít svých znalostí i dovedností při směřování k základnímu cíli zachránit život nebo zdraví lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Neodmyslitelnou součástí školních vzdělávacích programů na zdravotnických školách je předmět První pomoc a péče o zdraví. Můžeme si položit řečnickou otázku: „Jak zvládnou poskytnout první pomoc lidé v běžné populaci?“

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies