Renata Dušková 7.3.2024 - Renata Dušková

Živá knihovna povolání opět v Náchodě

Živá knihovna povolání opět v Náchodě

Dnes jsme se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka společně s Oblastní nemocnicí Náchod, a. s., účastnili akce „Živá knihovna povolání“.

Organizátorem tradiční akce je SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj.

Partnerem se opět stalo Město Náchod a Královéhradecký kraj.

Cílem akce bylo žákům 8. tříd základní školy představit některá z budoucích povolání.  Seznámili se nejenom s technicky zaměřenými obory, které jim představily např. firmy ATAS elektromotory Náchod, a. s., ELTON hodinářská, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a další.

Náchodská zdrávka společně s náchodskou nemocnicí jako jediná prezentovala humanitně zaměřené obory ošetřovatel, praktická sestra a sociální činnost.

V letošním roce se žáci na našich stanovištích se  nejenom seznámili s jednotlivými obory, které se na zdrávce vyučují, ale dostali i informace s využitím kvalifikace pro jejich budoucí povolání. Žáci ale měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si na výukových modelech podávání léčiv, včetně aplikace infuzí. Seznámili se s odběry biologického materiálu, zejména s odběry krve, vyzkoušeli si navléknutí jednorázové vyšetřovací rukavice a další. Pokračováním prezentace bylo stanoviště pro resuscitaci dospělého a kojence, včetně použití AED přístroje. Nechyběly ani ukázky základní ošetřovatelské péče. Šikovné studentky představily péči na výukovém modelu, který byl uložen na lůžku společnosti Proma Reha, s.r.o. Tímto jí děkujeme za zapůjčení moderního nemocničního lůžka?. Žáci se seznámili nejenom s možností snadné úpravy lůžka do požadované polohy, ale také zjistili, jak může ošetřující personál polohovat pacienta s využitím polohovacích pomůcek, jak provést hygienickou péči na lůžku, včetně péče o vyprazdňování.

Relaxem pro žáky i vyučující bylo stanoviště muzikoterapie, při které se mohli všichni zaposlouchat do zvuků šumění moře, deště nebo si zahrát na kovový melodický bubínek a další nástroje. Žákům jsme také formou vlastního prožitku umožnili vžít se do klientů se zrakovými vadami, dobrovolníci si mohli vyzkoušet  chůzi se slepeckou holí.

Účast byla jako každoročně hojná. Živé knihovny se účastnili žáci ze ZŠ Komenského Náchod, ze ZŠ Machov, Česká Skalice a Hronov.

 

S výběrem své školy a budoucího povolání mají naši osmáci ještě čas.

Snad jim tato malá ochutnávka alespoň trochu otevřela obzory a v příštím roce jim usnadní výběr ?

 

Děkujeme za účast.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies