Renata Dušková 16.6.2023 - Renata Dušková

Žáci oboru ošetřovatel došli ke svému cíli

Žáci oboru ošetřovatel došli ke svému cíli

Žáci oboru ošetřovatel došli ke svému cíli! Dokončili studium na Střední zdravotnické škole Nachod - EA a získali výuční list, na jehož základě získali kvalifikační vzdělání v oboru Ošetřovatel. Tímto splnili legislativní podmínku pro práci ve zdravotnictví.  

Jejich vzdělávací program pro školní rok 2022/2023 je naplněn.

Žáci splnili všechny stanovené podmínky pro ukončení studia. Mají za sebou praktickou zkoušku, která probíhala na Lůžkách následné a dlouhodobé péče v Jaroměři, která patří pod Oblastní nemocnici Náchod a. s. Zkouška prověřila teoretické znalosti budoucích ošetřovatelů z oblasti ošetřovatelství a zejména ukázala schopnosti a dovednosti žáků v  poskytování základní ošetřovatelské péče, ověřila jejich schopnost komunikace s pacienty a to, jak jsou obratní v organizaci práce na oddělení.

Všichni žáci třídy 3. O úspěšně zvládli tři závazné části závěrečné zkoušky, tedy zkoušku praktickou, písemnou a ústní. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni se přesunuli z pozice žáků školy na pozici absolventů.

Dnes tu před námi stojí ve svátečním oblečení, dojatí a hrdí na svůj úspěch. Z rukou ředitele školy Davida Hanuše žáci přebírají výuční list. V nádherných prostorách náchodské radnice zní slova díků, ocenění studijních úspěchů.

Všem absolventům oboru Ošetřovatel přejeme šťastné a úspěšné vykročení do nové životní etapy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies