Renata Dušková 6.12.2023 - Renata Dušková

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností je vedle výuky studentů nedílnou součástí naší práce.

 

Navštívili jsme Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary.

V rámci spolupráce pracovníků ve vzdělávání na středních školách se sešli pedagogické protějšky z obou škol.  Prohlédli jsme si nejenom prostory karlovarské školy, ale také jsme se seznámili s vybavením učeben pro jednotlivé studijní obory. Porovnávali jsme metody výuky, diskutovali nad dalšími možnostmi, které mohou zpestřit a doplnit výuku zejména v odborných předmětech ošetřovatelství.

Metodici měli příležitost sdílet zkušenosti v oblasti rozsáhlého školního vzdělávacího programu a programu poradenských služeb školy. Samozřejmostí bylo hovořit i o současných společenských problémech, které se promítají i do školství.  Dotkli jsme se témat využití umělé inteligence nebo virtuální reality. Ředitelé škol Hana Švejstilová a David Hanuš sdíleli své zkušenosti v oblasti managementu školy.

Návštěvy podobného charakteru vítáme, jelikož máme možnost nejen se rozvíjet, ale i srovnávat. Zjišťujeme, že naše škola se ubírá správným směrem a že trend zajistit žákům i učitelům vhodné a podnětné prostředí se daří nejen spřáteleným školám, ale i nám.

 

Děkujeme za příležitost poznat karlovarskou zdrávku  a jsme vděčni za přátelské přijetí.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies