Renata Dušková 2.1.2024 - Renata Dušková

Vánoční setkání v kině Vesmír

Vánoční setkání v kině Vesmír

 

Pojďme se ještě jednou společně ohlédnout nad závěrem roku 2023. Pátek 22. prosince byl pro nás poslední školní den v roce 2023. Nesl se v duchu již ryze vánočním. Ráno se konaly třídní vánoční besídky. Ale než začal vánoční program v učebnách, pronesl do školního rozhlasu několik vážných slov ředitel školy David Hanuš. Reagoval na tragickou událost předchozího dne.

Chvilkou pietního ticha jsme společně uctili památku obětí a utrpení pozůstalých. 

Ve třídách jsme pak ochutnávali vánoční cukroví, inspirovali jsme se novými recepty, vyprávěli si rozličné zážitky a sdíleli rodinné tradice.  Pod imaginárním stromečkem nechyběly dárečky, které dostali nejenom studenti, ale i učitelé a ostatní pracovníci školy. Po programu ve škole jsme se společně přesunuli do kina Vesmír na slavnostní vánoční setkání studentů a učitelů. Tradičně měl úvodní slovo Radim Žárský, jehož slova se v úvodu rovněž obrátila k události na Filozofické fakultě v Praze. Vyzdvihl zejména pomoc celého integrovaného záchranného systému, krizových interventů či nemocničních kaplanů. Zazněla slova podpory, optimismu, naděje a lásky.

Pod závojem krutých událostí jsme se snažili udržet si světlo v nás a postupně jsme se naladili na náš program, který si studenti se svými pedagogy pečlivě připravili. Zhlédli jsme divadelní představení studentů 3. ročníku oboru sociální činnost o strážném andělovi, či příběh Co se andělovi nelíbilo, aneb jak oslík putoval do Betléma v podání studentů 1. ročníku oboru ošetřovatel, jejichž mužské postavy doplnili studenti z 1. ročníku oboru praktická sestra. Zazněla celá plejáda písní a koled.  Některé z nich si připravil i náš školní sboreček. Naše srdce nám asi nejvíce pohladila píseň Vánoce přijdou a píseň Anděl. 

V závěru patřilo slovo řediteli školy Davidu Hanušovi, který pogratuloval třem studentkám školy za výborné umístění ve světové soutěži Best is English (soutěže se tradičně účastní téměř 10 000 studentů a naše oceněné dívky se umístily v první třetině). Za vynikající reprezentaci školy patří poděkování Miroslavě Ansorgové ze 3. ročníku oboru praktická sestra, Lucii Panenkové z 1. ročníku oboru praktická sestra a Anežce Jiráskové ze 4. ročníku oboru sociální činnost. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Jelikož se naše škola stále rozvíjí, zmínil ředitel školy ve svém projevu také investiční záměry a plán vývoje školy pro další období. „Rok 2023 pomalu končí, loučím se s Vámi, přeji vám požehnané vánoční svátky v rodinném kruhu či kruhu vašich přátel a do nového roku 2024 přeji zejména pevné zdraví a těším na setkání s vámi opět    3. ledna,“uvedl ředitel školy David Hanuš.                                                                                                              

                                       

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies