Renata Dušková 19.6.2024 - Renata Dušková

Systém psychosociální intervenční služby

Systém psychosociální intervenční služby

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) ve zdravotnictví poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků podporu nejen svým kolegům záchranářům, lékařům, zdravotním sestrám, ale i příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.

 
S tímto tématem seznámili studenty naši milí kolegové z Oblastní nemocnice Náchod, a. s., Lukáš Holub a Iva Lepšová. Informace o fungování SPIS předali studentům nejenom ve škole, ale také dojeli za studenty, kteří se účastnili cyklistického kurzu v Bělči nad Orlicí. Kolegové z nemocnice předali zkušenosti při zakládání této služby v náchodské a rychnovské nemocnici. Iva Lepšová v závěru své prezentace sdílela se studenty i vlastní zkušenosti s případy, kdy byla povolána k akutní intervenci.
 
Psychosociální intervenční služba je práce psychicky velmi náročná, ale pro toho, kdo pomoc v těžké situaci potřebuje, tak je velmi prospěšná.
 
Děkujeme za podnětnou přednášku
 
O fungování služby se také dočtete na:

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies