Renata Dušková 1.8.2022 - Renata Dušková

Školní poradenské pracoviště na škole

Školní poradenské pracoviště na škole

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,

zajímáte se o svou budoucí kariéru či další uplatnění svých dětí? Přemýšlíte, jaké zaměstnání by pro vás mohlo být to pravé,

či jakou vysokou školu zvolit? JSTE TU SPRÁVNĚ!

Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie vám nabízí nejenom školní vzdělávací programy pro studium oborů na naší škole, ale také možnosti využití kariérového poradenství. V této oblasti s žáky průběžně pracujeme po celou dobu jejich přípravy na budoucí povolání.

Při škole již několik let funguje Školní poradenské pracoviště. Vedoucí ŠPP je Mgr. Monika Lázňovská, která je rovněž školním metodikem prevence. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Kateřina Hanušová a kariérovou poradkyní na škole je Mgr. Renata Dušková, MBA.

Bližší činnost ŠPZ si můžete přiblížit prostřednictvím Programu poradenských služeb (https://www.socea.cz/files/pages/19/files/program_poradenskych_sluzeb.pdf).

Nabízíme vám možnost využít i mimo jiné individuální konzultace, které probíhají po vzájemné domluvě. Škola v rámci kariérového poradenství spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Královehradeckého kraje.

Přestože jsou jejich stránky určeny především školním kariérovým poradcům a poradkyním v Královéhradeckém kraji, inspiraci a užitečné informace zde můžete nalézt i vy.

Odkaz: https://www.poradenstvikhk.cz/karierove/

V oblasti kariérového poradenství se naši pedagogové průběžně vzdělávají, stejně tak jsou neustále seznamování s trendy ve výchovném poradenství a získávají informace související s primární prevencí ve škole. Aktuálně jsme zapojeni v projektu I-KAP KHK II, který je realizován jako dlouhodobý vzdělávací kurz pro pedagogy z Královéhradeckého kraje. Jedná se o 80 hodinový ucelený kurz zabývající se současnou podobou kariérového poradenství ve školství.

Nový projekt, který jsme žákům představili na konci školního roku 2021/2022 jsou žákovská portfolia, která se zavádějí pro žáky všech prvních ročníků. Portfolium si můžete představit jako schránku pro přenášení dokumentů. Současně je nástrojem osobnostního a profesního rozvoje, nástroj sebeprezentace a rozvoje kariérního poradenství, které slouží jako podklad pro přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky.

 

Kontakty:

Mgr. Monika Lázňovská - vedoucí školního poradenského pracoviště, školní metodik prevence

e-mail: laznovska@socea.cz

telefon: +420 739 440 924

 

Mgr. Kateřina Hanušovávýchovný poradce

e-mail: hanusovak@socea.cz

telefon: +420 702 132 558

 

Mgr. Renata Dušková, MBA - kariérový poradce

e-mail: duskova@socea.cz

telefon: +420 491 427 850

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies