Renata Dušková 1.12.2023 - Renata Dušková

Projektový den - Volba povolání aneb Zdrávka Náchod společně se Základní školou Náchod – Plhov

Projektový den - Volba povolání aneb Zdrávka Náchod společně se Základní školou Náchod – Plhov

 

Středa 29. listopadu 2023 byl pro nás nejenom dnem běžné výuky, ale také dnem, kdy jsme si vyzkoušeli pilotní projekt s názvem

„Projektový den -  Volba povolání aneb Zdrávka Náchod společně se Základní školou Náchod – Plhov“.

Cílem projektu bylo žákům základní školy přiblížit nejenom budoucí povolání praktické sestry, ošetřovatele a pracovníka v sociálních službách, ale také studium na střední škole.

Ve škole jsme přivítali tři třídy žáků 9. ročníků s jejich učiteli a kariérovým poradcem Davidem Horákem a také Sylvii Sedláčkovou, metodika aktivit kariérového poradenství Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, se kterou spolupracujeme v rámci projektu vzdělávání I-KAP KHK II.

 Naše škola připravila pestrý program tak, aby žákům co nejpřesněji představil jednotlivé studijní obory připravující studenty na daná povolání. Všichni účastníci projektového dne si vyzkoušeli základy první pomoci včetně resuscitace dospělého člověka a novorozence, seznámili se také s využitím externího defibrilátoru AED v praxi. Lákavé bylo vánoční tvoření v učebně výtvarné výchovy, jehož cílem byla výroba vánoční hvězdy, svícnu nebo ruční tisk krajkové vločky na barevný papír.

Velmi zajímavá byla pro žáky možnost vyzkoušet si chůzi s brýlemi simulujícími zrakové vady. Zpestřením byly i hudební nástroje, které využíváme pro výuku muzikoterapie. Žáci si vyzkoušeli hru na Tongue drum, což je melodický perkusní nástroj s velmi specifickým tónem, hru na kalimbu a také muzicírování pomocí barevných melodických zvonků, zvonkohry. Mnohým se povedlo vyloudit meditační tóny z tibetské mísy. Naši studenti společně se svým učitelem také žákům představili základy dramatické výchovy a práci s dětmi nejen v mateřských školách.

Rozhodně nesmíme zapomenout na naši horkou novinku, kterou jsme neplánovaně mohli představit žákům v rámci tohoto projektu, a tou je virtuální realita, která je dnes velkým tématem. Tímto se žáci ZŠ Plhov stali prvními uživateli našich 3D virtuálních brýlí! Nové virtuální brýle, ovladače a headsety si vyzkoušeli na „vlastní oči“. Prošli se ve virtuálním světě kostry, svalů a srdce.

V rámci celého zážitkového dopoledne si žáci prožili různé aktivity. Věříme, že si dospívající návštěvníci odnesli povědomí o studiu našich oborů a o povoláních, která mohou naši absolventi vykonávat. Pokud se tak stalo, podařilo se nám naplnit cíl projektového dne a víme, že podobné projekty mají smysl a rádi je budeme nabízet dalším základním školám.

 

Děkujeme našim žákům a učitelům za přípravu a organizaci projektu a kolegům a žákům ze základní školy Náchod Plhov děkujeme za aktivní účast.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies