Renata Dušková 6.6.2023 - Renata Dušková

Projektový den úspěšně za námi

Projektový den úspěšně za námi

Žákům naší školy předáváme praktické i teoretické zkušenosti a znalosti s cílem připravit každého žáka na jeho budoucí povolání co nejlépe. Vedle probíhajícího vzdělávacího procesu, který je neodmyslitelnou součástí výuky, je snahou každého pedagoga probouzet v žácích také hluboké lidské vlastnosti. To nás pak vede k celé řadě aktivit, při  kterých  si žáci mohou ověřit své znalosti, využít své dovednosti a naučit se i něčemu novému.

Někteří žáci na základě nových zkušeností objeví svůj talent pro nové věci.

Škola se v průběhu celého školního roku zapojuje do celé řady aktivit, kterých se žáci aktivně účastní s cílem pomoci věci a s možností smysluplně přetavit teorii v praxi. Jedná se zejména o dobročinné projekty, akce zaměřené na prevenci náhle vzniklých stavů, prevenci civilizačních onemocnění nebo předávání znalostí v oblasti poskytnutí první pomoci.

Vyvrcholením konce školního roku byl druhý projektový den s podtitulem „Jsem tady dobře“, který jsme opět zaměřili na první ročníky oboru praktická sestra a sociální činnost. 

V rámci projektového dne se tentokrát žáci organizačně podíleli na dvou akcích Oblastní nemocnice Náchod, a. s.. První z nich byl Den zdraví s náchodskou nemocnicí, aneb Kroky pomáhají a druhá akce se konala u příležitosti Dne dětí, Světového dne těhotenství a 2. výročí přestěhování gynekologicko-porodnického a dětského oddělení do nových pavilonů.

Den zdraví byla akce nemocnice organizovaná pro širokou veřejnost, která proběhla 30. května na Masarykově náměstí v Náchodě. Na stánku náchodské zdrávky studenti celé třídy 1. Z a zástupci z 2. Z měřili krevní tlak, saturaci kyslíku v krvi, edukovali zájemce o rizicích, která vedou k vysokému tlaku, informovali i o zásadách zdravého stravování. Naše žákyně, samy poučeny, předváděly návštěvníkům na maketě prsou se simulovanými ložisky nádoru techniky samovyšetření prsou, které jsou nutnou rutinou v prevenci karcinomu prsu. Nezbytnou součástí našeho stánku byly i ukázky resuscitace novorozence a dospělého člověka včetně využití AED defibrilátoru. I pro naše studenty byla velkým a přínosným zpestřením moderovaná diskuse lékařů na téma cévní mozkové příhody, nádorového onemocnění a také významu nově budovaného urgentního příjmu v náchodské nemocnici. Diskuzi předcházela výstižná etuda na téma mozkové mrtvice a první pomoci, kterou sehrál Divadelní spolek F. A. Šubert z Dobrušky. Velkým edukačním přínosem byla i putovní výstava Ligy proti rakovině Praha official. Autorem výstavy je Petr Hora Hořejš a skvěle ji doplnil vtipnými ilustracemi pánů Jiránka, Bartáka a Slívy a fotografiemi Františka Dostála. Součástí stánků Ligy proti rakovině byly i znalostní testy s možností výhry drobných dárků, kterých se zúčastnili i naši studenti.

Žáky prvního ročníku oboru praktická sestra jste mohli potkat nejenom na náměstí, ale také na Kamenici, Karlově náměstí, v přilehlých ulicích a také pod zámeckými schody a na zámku. Po celý den oslovovali širokou veřejnost (skvělý trénink komunikačních dovedností) a předávali informace k probíhající akci a do rukou návštěvníků vkládali stužku. Stužky, které skládali žáci školy v rámci výtvarné výchovy, připínali návštěvníci po absolvování vybrané pěší trasy v areálu zámeckých schodů na maketu kříže.  Na maketu kříže veřejnost umístila neuvěřitelných 2 136 stužek, díky kterým nemocnice získá 170 000 Kč na nákup ultrazvukového přístroje pro nový urgentní příjem. Účastníky výstupu po zámeckých schodech Kroky pomáhají  byli také všichni žáci náchodské zdrávky se svými pedagogy.  Díky vám za podporu!

 

Druhá akce nemocnice, při které probíhal náš projektový den,   proběhla 1. června v náchodské nemocnici. Akce určená pro všechny maminky, budoucí maminky, rodiny s dětmi, mateřské školky ale i pro ty, kteří byli zvědaví na nové moderní prostory náchodské nemocnice.

Společně jsme v tento den oslavili Mezinárodní den dětí, Světový den těhotenství a také 2. výročí přestěhování gynekologicko-porodnického a dětského oddělení do nových pavilonů náchodské nemocnice.

V tento den se na těchto odděleních otevřely dveře dokořán a naskytla se možnost si celá oddělení prohlédnout. Program byl v skutku velmi bohatý.  O zábavu se postarali zdravotní klauni se svými scénkami, kteří navštívili i náš stánek a oživili našeho Karla. Maminky se zajímaly o šátkování miminek, kurzy kojení, dětskou výživy či produkty dětské kosmetiky.

A jak se na projektový den připravili žáci prvního ročníku oboru sociální činnost? Samozřejmě jak nejlépe mohli! Právem si zasloužili pochvalu od kolegů z nemocnice i od svých pedagogů. Vždyť se na stáncích prostřídalo více jak 300 dětí. Tvořivé dílničky jsme ve spolupráci s kolegy nemocnice zaměřili na široké spektrum aktivit. S dětmi žáci malovali obrázky, nafukovali balónky či vyráběli odznaky s vlastním motivem. Další skupina žáků vytvořila malou zahrádku, kde si děti zasadily semínko, aby mohly doma pozorovat,  jak vzniká nový život malé rostlinky.  Velkému úspěchu se těšila tvořivá aktivita, jejíž náplní byl potisk papírové taštičky. Na děti ještě čekala muzikoterapie, seznámili jsme je se zvuky jednotlivých léčebných nástrojů a samy děti si také hru na ně vyzkoušely.  Děti velmi bavilo poznávat písničky na základě naší hry na barevné perkusní trubice tzv. Boom wahh.  Program také doplnili žáci oboru praktická sestra s ukázkami resuscitace dospělého a novorozence. Hravou formou společně s nutriční terapeutkou doplnili dětem informace o zdravé výživě a zážitkově si děti vyzkoušely ochutnání jednotlivých druhů potravin a jejich správné určení jen podle chuti.  

Společně s představiteli vedení nemocnice, managementu dětského a gynekologického oddělení  jsme v čele s ředitelem školy Davidem Hanušem popřáli „oslavencům“ ke druhým narozeninám i my. Se zvučným zvoláním: „Hurá, hurá, hurá!“ jsme se pustili do ochutnání narozeninového dortu.

Účast byla obrovská, akci navštívil velký počet usmívajících se maminek. Všudypřítomný smích dětí se ozýval z každého koutu a hlahol dětiček podbarvila hudba Radima a kouzla kouzelníka Miloše. Všichni jsme si tento den nádherně užili.

Velké poděkování za příležitost být u obou akcí, které jsou pro žáky obrovskou příležitostí k jejich dalšímu rozvoji, vysíláme Oblastní nemocnici Náchod

Projektový den je úspěšně za námi! Milí žáci, jste tady dobře? Věříme, že ano.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies