Renata Dušková 1.6.2022 - Renata Dušková

Projektový den „Jsem tady dobře?“

Projektový den „Jsem tady dobře?“

Projektové dny na naší škole patří k velmi oblíbeným aktivitám nejenom u žáků, ale i u vyučujících. Ještě máme v živé paměti naši malou pitvu v učebně biologie při výuce předmětu Somatologie.

Tentokrát nás čekal velký projektový den ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou  poradnou Královéhradeckého kraje v Náchodě, kterou u nás reprezentovala Sylvie Sedláčková, metodik aktivit kariérového poradenství.

Heslo pro 1. červen bylo: „Jsem tady dobře?“ Cílem celého projektu bylo u žáků všech prvních ročníku podnítit sebereflexi: žáci byli konfrontováni otázkami: „Vybral/a jsem si správnou školu? Studuji správný obor, obor, který je pro mě ten pravý? Je to obor, který mě nejenom baví, ale i naplňuje? Obor, ke kterému chci profesně směřovat?“

Projektový den jsme rozdělili do několika fází. První část byla namířena na prostředí nemocnice a zařízení sociálních služeb. Nejprve žáci oboru sociální činnost navštívili Městské středisko sociálních služeb Marie a Domov důchodců v Náchodě. Žáci se seznámili s provozem obou zařízení, dozvěděli se, jaké služby jsou klientům těchto zařízení poskytovány, co je jejich cílem i pro koho jsou tato zařízení určena. V závěru exkurze měli jedinečnou příležitost prohlédnout si jednotlivé provozy. Oproti tomu žáci zdravotnických oborů Ošetřovatel a Praktická sestra navštívili Oblastní nemocnici Náchod, kde absolvovali prohlídku v nově vybudovaných prostorách Centrální sterilizace a dále navštívili Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie. Dozvěděli se spoustu nových informací o práci na těchto odděleních, jako jsou zásady a postupy dezinfekce a sterilizace, jak manipulovat s instrumentáriem, či jaký biologický materiál se zpracovává na mikrobiologii. Byli poučeni i o zásadách zpracování vzorků a hlášení výsledků.

Další skupina žáků se v rámci tohoto projektu podílela v náchodské nemocnici na organizaci Světového dne těhotenství, jehož součástí byla oslava Mezinárodního dne dětí a slavnostní sfouknutí narozeninové svíčky na dortu k 1. jubileu otevření dětského a gynekologicko-porodnického oddělení. Zde si vyzkoušeli aktivity spojené s komunikací a reprezentací.

Druhá část projektového dne se odehrávala v prostorách školy. Žáci 2. ročníků sociální činnost si pro žáky prvních ročníků připravili několik aktivit – opičí dráhu pro nevidomé a zrakově postižené, přičemž pro simulaci zrakových vad byly použity speciální brýle. Překonávání překážek s brýlemi simulujícími stav opilosti. Dále si prváci mohli vyzkoušet pantomimu, týmové kreslení se simulovaným handicapem, diskusi nad morálními dilematy…

Zdravotnické obory se utkaly v rychlosti a pečlivosti obvazování, úpravě lůžka, ale čekalo je také krmení pacientů (se zavázanýma očima a navigátorem).

Velmi pozitivně vnímáme, že se nám podařilo propojit mezioborové aktivity, propojit reálné prostřední s laboratorními podmínkami ve škole, ale také skloubit aktivity mezi jednotlivými předměty, obory a propojit spolupráci mezi žáky jednotlivých ročníků, včetně letošních absolventů, kteří byli pro prváky laskavými mentory.

V závěrečné části si všichni písemně zpracovali vlastní reflexi na téma „Jsem tady dobře?“, která bude součástí jejich osobního portfolia.  Čeká nás ještě společná reflexe žáků a učitelů, která se stane závěrečnou tečkou za projektovým dnem.

V průběhu všech aktivit si všichni užili spoustu zábavy a her, ale dozvěděli se také mnoho nového. Prohlédli si provozy, do kterých by se za běžných podmínek neměli možnost nikdy podívat. Toto vše v konečném důsledku bude hrát důležitou roli při zpracování reflexí.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na celé organizaci projektového dne, vyučujícím, kteří své žáky doprovázeli i kolegyni z pedagogicko-psychologické poradny Sylvě Sedláčkové.

Děkujeme za příležitost absolvování exkurzí manažerce přímé obslužné péče Domova důchodců v Náchodě Mgr. Evě Svitalské, řediteli Městského střediska sociálních služeb Marie – Náchod Mgr. Jaromíru Vejrychovi, vedoucí zdravotní laborantce ONN - OKIM RNDr. Martině Plškové, vrchní sestře Centrálních operačních sálů a Centrálni sterilizace Monice Kulhavé a také vrchní sestře Dětského oddělení Daně Matoušové.

 

Děkujeme všem žákům, kteří se s námi projektového dne účastnili.