Renata Dušková 31.8.2022 - Renata Dušková

Poděkování starostovi

Poděkování starostovi

Seznamujeme vás s otevřeným dopisem, který byl zaslán jako děkovný dopis starostovi Města Náchod Janu Birke.

Vážený pane starosto,

v úvodu mého dopisu bych Vám rád vyjádřil své velké poděkování za vstřícnost a ochotu při všech našich společných jednáních, která se týkala rekonstrukce budovy a úpravy okolí Střední zdravotnické školy Náchod-Evangelické akademie.

Před dvěma měsíci jste slíbil, že osobně dohlédnete, aby se zakázka úpravy školního areálu úspěšně zrealizovala. S úctou musím říci, že Vaše slovo platí, většina prací je již zrealizována a jiné ještě aktivně probíhají, neboť čas na splnění zakázky ještě nevypršel.

Díky Vaší odhodlanosti a zájmu o naši školu se věci daly velmi rychle do pohybu. Tuto rekonstrukci totiž není možné realizovat v průběhu školního roku. Dnes mohu vděčně říci, že Město Náchod předává škole nejen nově vybudované parkoviště a zahradu, ale také zrekonstruované třídy! Během krátké doby se uskutečnilo něco, co mi ještě před rokem připadalo nemyslitelné. Díky Vám máme nové parkoviště a učitelé bez potíží zaparkují hned naproti škole a ráno mohou přicházet do školy bez starosti o to, kde budou moci zaparkovat automobil.

Získali jsme další venkovní prostor a věřím, že společnými silami a nadšením našich učitelů proměníme toto místo v kouzelnou zahradu.  Žákům tu na čerstvém vzduchu zpestříme výuku některých odborných předmětů z oblasti sociální práce. Velkým překvapením je, že tu také našly svůj domov školní včely. Pane starosto, o včelaření se zajímám již spoustu let a vím, že lidský život na Zemi by bez včel brzy přestal existovat. Velmi mě potěšilo i Vaše nadšení pro včelaření a Vaše podpora umístit úly právě do nové zahrady. Předávání svých letitých zkušeností z oblasti včelařství mladé generaci považuji za nesmírně podnětnou možnost v rámci vzdělávání na naší škole. Proto v naší škole také své zázemí najde včelařský kroužek.

To, co škola nejvíce potřebuje, jsou třídy a odborné učebny, které nezaostávají za moderními trendy. Další etapa rekonstrukce zajistí nejenom přívětivé a bezpečné prostředí pro žáky, ale také zefektivni výuku v učebnách.

Celá rekonstrukce školy je potřebným a vítaným počinem a bude velmi milým překvapením nejenom pro žáky, ale i pro naše pedagogy.

Pane starosto, s novým a přívětivým prostředím ožije duch naší školy. Vše umocní i nejmodernější technické vybavení, které se pro žáky snažíme soustavně vylepšovat. Již ve škole se žáci oboru praktická sestra naučí natáčet EKG křivku na moderním přístroji, vyzkouší si základy resuscitace pacienta za využití defibrilátoru a trenažeru pro resuscitaci, které odpovídají trendům 21. století. Při výuce si vyzkouší například i práci s novými spirometry a optotypy. Díky podpoře náchodské nemocnice mohou budoucí sestřičky v odborných učebnách pracovat s infuzními pumpami, lineárními dávkovači, ale také poznají, jak použít odsávačku pro odsávání sekretu z dýchacích cest nebo jak manipulovat s centrálními rozvody medicinálních plynů, kterými jsou naše učebny rovněž vybaveny. Když se k této moderní výbavě přidají revitalizované učebny a zvelebený zelenající se areál v okolí školy, nezbývá nám, než se těšit a s chutí vstoupit do nového školního roku, který se začíná přibližovat.

 

Pane starosto, přijměte od nás srdečné poděkování a vyjádření vděčnosti.

 

Děkuji za přízeň naší škole a těším se na další spolupráci s Vámi.

 

Mgr. Bc. David Hanuš, MBA

ředitel

Střední zdravotnická škola Náchod-Evangelická akademie

reditel@zdravkanachod.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies