Renata Dušková 13.9.2021 - Renata Dušková

Partnerství zpečetěno

Partnerství zpečetěno

Amir Robert Zaketović, jednatel společnosti MEDILAB ČR, s.r.o., která je výrobcem a distributorem zdravotnické techniky a spotřebního zdravotnického materiálu, dnes Střední odborné škole sociální a zdravotnické -Evangelické akademii předal paletu spotřebního materiálu, který využijeme nejenom pro nácvik přípravy a podávání léčiv a infuzí, ale také pro řadu dalších ošetřovatelských činností.

Obdržené zdravotnické prostředky využijeme pro nácvik praktických dovedností žáků oboru ošetřovatel a praktická sestra a současně zase o krůček posuneme kvalitu odborné přípravy žáků na jejich budoucí povolání.
Ředitel školy David Hanuš a Amir Robert Zaketović uzavřeli dohodu o spolupráci mezi školou a firmou. Tímto se společnost MEDILAB ČR, s.r.o., stává významným partnerem školy.

Děkujeme za podporu a navázané partnerství.