Renata Dušková 1.3.2024 - Renata Dušková

Náchodská zdrávka se připojila do mentorského programu

Náchodská zdrávka se připojila do mentorského programu

Střední zdravotnická škola má již dlouhodobě zřízené Školní poradenské pracoviště. S rozvojem školy vyvstala i nutná potřeba reorganizace pracoviště a také potřeba rozšířit kompetence pro jednotlivé pracovní pozice. Dnes má poradenské pracoviště svého školního metodika prevence, výchovného poradce a průvodce kariérou. Všechny změny, které bylo nutné realizovat, vedly ke společnému cíli: mít funkční a efektivně řízené poradenské pracoviště, mít možnost individuálně pracovat s jednotlivými žáky a zároveň vést skupinová setkání, časně reagovat na vzniklé problémy a také provázet žáky po celou dobu studia jejich začínající kariérou.

S tímto také souviselo další vzdělávání pedagogů, což vnímáme jako neodmyslitelnou a velmi důležitou součást                                                       funkčního a efektivně řízeného pracoviště. 

V oblasti kariérového vzdělávání jsme se účastnili implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I-KAP KHK II. V listopadu 2023 byl projekt slavnostně ukončen.  Na aktivity projektu jsme plynně navázali Přípravným mentorským programem, který byl 9. ledna 2024 zahájen 1. setkáním pracovní skupiny budoucích mentorů kariérového vzdělávání.

Mentorský program je program pro školy, který zajišťuje metodickou podporu a provázení kariérových poradců na cestě stát se mentorem tak, aby mohli předávat zkušenosti získané absolvováním Partnerského programu kolegům z dalších škol v regionu, které projeví zájem o rozvoj kariérového vzdělávání a kariérového poradenství na jejich školách. Naší partnerskou školou je Krkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné.

Tento projekt se od 1. března 2024 podařilo zařadit jako projekt Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje, do kterého je právě naše škola již zapojena prostřednictvím kariérového vzdělávání. Program bude ukončen 30. června 2024.

Jsme velmi rádi, že můžeme na škole rozvíjet také kariérové vzdělávání a tím předávat vlastní zkušenosti dále.  Odměnou nám budou nejenom nové znalosti, zážitky, ale i nově navázané vztahy. S tím souvisí i prestiž školy, kdy po ukončení programu získáme statut „Mentorská škola kariérového vzdělávání“.

 

Více také na:

https://www.poradenstvikhk.cz/karierove/1-setkani-pracovni-skupiny-budoucich-mentoru-karieroveho-vzdelavani/

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies