Renata Dušková 19.6.2024 - Renata Dušková

Mentorská škola kariérového vzdělávání

Mentorská škola kariérového vzdělávání

V úterý 18. června 2024 jsme úspěšně zakončili první běh mentorského programu v rámci podpory kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v projektu Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje.

Mentorský program došel do svého finále. Kariérové poradkyně absolvovaly poslední setkání pracovní skupiny, na které celý program podrobně reflektovaly.

V závěru setkání každá z účastnic obdržela nejen Osvědčení o absolvování Mentorského programu rozvoje školního Kariérového vzdělávání a poradenství ve školním roce 2023/2024, ale také ocenění pro svoji školu. Střední zdravotnická škola Náchod - EA se nyní pyšní statusem „Mentorská škola kariérového vzdělávání“.  

Na mentorky, které získaly tento status se nyní můžou obracet další školy, pokud potřebují poradit nebo se pouze inspirovat v tématu kariérového vzdělávání. Benefitem pro každou školu je stálá podpora metodiků a průvodců kariérovým vzděláváním z PPP Královehradeckého kraje.
 
A od nového školního roku pokračujeme dál… Čeká nás spuštění partnerského programu do kterého vstupujeme společně se Střední odbornou školou v Hostinném.

 

“Nechť je hlavním cílem hledat a najít takovou metodu výuky, pomocí níž by učitelé mohli méně učit, ale žáci by se více naučili.”

J. A. Komenský

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies