Renata Dušková 5.4.2023 - Renata Dušková

Jaro je už v plném proudu

Jaro je už v plném proudu

Jaro je už v plném proudu, přestože se zimě ještě nechce odejít. Od jarní rovnodennosti vyhrává den nad nocí, rodí se vše nové, krásné a zelené.  Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody, na kterých  byli závislí lidé se svou zemědělskou                                    i lovecko-sběračskou činností. 

Před námi jsou velikonoční  svátky, které jsou spojeny s mnoha lidovými, křesťanskými, pohanskými  či jinými zvyky. Jarní kabát oblékla škola. Vyzdobili jsme nejenom společné prostory, ale i třídy, sborovny a kanceláře.

Jaro vítáme už od března. U příležitosti Dne svatého Patrika (17. 3.) jsme uspořádali další fairtradovou přestávku.  Svátek jsme si připomněli hudbou, tancem a vším, co je zelené. Někteří z nás si oblékli zelené oblečení a připravili zelené jídlo. 

Svatý týden Velikonoc jsme zahájili běžnou prací, ale dnes, na Škaredou středu jsme se rozhodně neškaredili a školní den jsme zakončili v kině Vesmír velikonoční bohoslužbou. Školní kaplan svou řeč vedl na téma oběť a přátelství. Přímluva byla věnována i našim maturantům, které čeká maturitní zkouška a též ošetřovatelům v závěrečném třetím ročníku, kteří budou skládat závěrečné zkoušky. Zazněly přímluvné modlitby, které si přáli nejenom žáci, ale i pedagogové. Sálem zněly i líbivé zvuky hry na kytaru a rozjásaný zpěv žáků i učitelů.

Zazpívali jsme si srdcové písně,  jako např.  Jednou budem dál, Náměšť, všemi oblíbené Laudato si, či irské požehnání. 

 

V závěru bohoslužby všem žákům i učitelům popřál krásné, hodnotně prožité a odpočinkové  svátky jara ředitel školy David Hanuš. 

 

Požehnané Velikonoce

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies