Renata Dušková 30.11.2023 - Renata Dušková

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Náchodská zdrávka otevřela včera své dveře nejenom potenciálním zájemcům o studium, ale také široké veřejnosti.

Zájem byl veliký a to nás velmi těší! 

Návštěvníkům se celé odpoledne věnovali nejenom pedagogové a další pracovníci školy, ale hlavně studenti oboru praktická sestra a sociální činnost a ošetřovatel.

Tento velký den podtrhla i výzdoba školy, která už předznamenala příchod tolik očekávaného adventu.  Výzdoba je živou ukázkou tvořivé práce našich studentů oboru sociální činnost.

Tradičně návštěvníky vítal a pozdravil ředitel školy David Hanuš. Zájemci o prohlídku školy měli jedinečnou příležitost nahlédnout do odborných učeben ošetřovatelství, učebny hudební a výtvarné výchovy, do učebny pro výuku jazyků, informační a komunikační technologie a také do laboratoře pro výuku biologie a chemie. Ve všech třídách se návštěvníkům věnovali naši studenti se svými učiteli. Slovem i praktickými ukázkami představili možnosti výuky jednotlivých předmětů. Zájemci si vyzkoušeli různé činnosti. Lákavé bylo vánoční tvoření ve výtvarné výchově. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi simulujícími zrakové vady a v odborných učebnách ošetřovatelství mohli zkoušet na modelech úkony související s prací budoucích sestřiček. Muzikoterapie, zpěv a hra na hudební nástroje příjemně dokreslovaly atmosféru ve škole a stejně tak i fairtradová kavárna, ve které jsme mohli ochutnat kávu, čaj a další dobroty pocházející z férového trhu.

Rozhodně nesmíme zapomenout na naši horkou novinku, a tou je virtuální realita, která je dnes velkým tématem. Posunujeme hranice i v této oblasti. Nové virtuální brýle, ovladače a headsety si mohli účastníci Dne otevřených dveří vyzkoušet na „vlastní oči“. Bylo možné projít se ve virtuálním světě kostry, svalů či srdce. Pořízení nákladné investice vnímáme jako obrovský potenciál v rozvoji moderní výuky.

 

Děkujeme všem studentům a kolegům za organizaci Dne otevřených dveří a zejména Vám všem, kteří jste naši školu navštívili.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies