Renata Dušková 9.11.2021 - Renata Dušková

Cítíme vděčnost

Cítíme vděčnost

Ředitel školy David Hanuš se aktuálně účastní Odborné konference ředitelů zdravotnických škol a Zasedání Asociace zdravotnických škol ČR v Karlových Varech. U této příležitosti se prezentovala odborná témata v oblasti vzdělávání, vývoje školství a další témata. Součástí programu bylo rovněž ocenění škol za aktivní pomoc v době nouzového stavu.

Mezi oceněnými byla i Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie Náchod!

Dnes hlavní sestra ČR Alice Strnadová vyjádřila poděkování a předala řediteli školy Davidu Hanušovi pamětní list za mimořádnou pomoc v boji s pandemií SARS-CoV-2 v letech 2019-2021, do které se aktivně zapojili žáci i učitelé naší školy. Ocenění ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní sestry ČR je pro nás o to významnější, že svou historií v oblasti sociální činnosti je škola mladou zdravotnickou školou, jejíž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Veškerá pomoc byla řízena přirozenou potřebou pomáhat a nikdo ji nečinil se záměrem, že bude oceněn!  Poděkování je pro nás velmi potěšující, ale také motivující a rovněž zavazující. Povzbuzuje nás do další práce a utvrzuje nás v tom, že nastavené principy a hodnoty  dokážou žáky vést vždy, když je potřeba otevřít také srdce a podat pomocnou ruku.

 

Děkujeme!