Renata Dušková 15.3.2024 - Renata Dušková

Běh pro Zdravotního klauna

Běh pro Zdravotního klauna

Naše škola se připojuje do celé řady charitativních projektů a podporuje různé dobročinné sbírky. Dobrovolnictví vnímáme vedle samotného vzdělávacího procesu jako součást naší práce. K dobrovolnictví vedeme nejenom studenty oboru sociální činnost, ale i studenty zdravotnických oborů, a to nejen v rámci vyučování, ale i v rámci jejich volného času.

Tentokrát jsme se rozhodli podpořit Zdravotního klauna.  Od 1. března do 15. března 2024 probíhal běh církevních škol po celé republice. Jeho smyslem byla právě podpora činnosti organizace Zdravotní klaun.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která přináší radost a smích dětem v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory. Zdravotní klaun již dlouhá léta navštěvuje malé i velké pacienty také v Oblastní nemocnici Náchod, a. s., která je naším významným partnerem.

Běhu, který má smysl, se zúčastnili nejenom studenti naší školy, ale i učitelé. Svou podporu vyjádřila také širší veřejnost. Na okruhu zhruba 800 m, který byl vytyčen přes Kamenici a Masarykovo náměstí v Náchodě, jste mohli vidět i malé běžce z mateřských škol či maminky se svými „ratolestmi“.

Zázemím pro ně byl vestibul Městské knihovny Náchod, kde jsme postavili fairtradový stánek s férovými produkty, vařili čaj a dětem připravili několik herních aktivit.

Podařilo se nám prodat 200 klaunských nosů, ale také vybrat finanční prostředky (startovné činilo 10,- Kč).

O výši částky, která byla při dobročinném běhu vybrána a která bude použita na činnost zdravotních klaunů, nás bude informovat organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci čtvrteční akce, všem, kteří Zdravotního klauna podpořili,  a také Městské knihovně v Náchodě za poskytnutí zázemí a za velmi vstřícnou spolupráci.

Poděkování také patří dvěma milým klaunům, kteří celé dopoledne zábavnou formou vedli ve škole přednášky pro naše studenty o jejich poslání a fungování celé činnosti.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies