Renata Dušková 8.9.2023 - Renata Dušková

Adaptační kurz žáků prvních ročníků

Adaptační kurz žáků prvních ročníků

Tábor J. A. Komenského, který leží u hráze Mlýnského rybníka v blízkosti obce Běleč nad Orlicí je  tradičním místem pro naše setkávání.

První školní den 4. září se nesl ve slavnostním duchu a byl také dnem odjezdu našich „prvňáčků“ na třídenní seznamovací pobyt.

Adaptační pobyt v prvních dnech školy se nám velmi osvědčil. Žáci v neformálním prostředí mimo školu daleko rychleji navážou vzájemné přátelské vazby a naučí se spolupracovat se všemi spolužáky. V rámci uceleného programu se i přirozeně otevřou nejenom vůči spolužákům, ale také i vůči vyučujícím.

Vždyť už slovo adaptace naznačuje dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění nejen množství požadavků kladených na žáky, ale mění se především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Tuto část životní změny pomáháme žákům prostřednictvím seznamovacího pobytu usnadnit.  

Na pobyt nám odjelo 100 žáků společně s třídními učitelkami a dalšími pedagogy. Společný čas zaplnili  seznamovacími  hrami ve skupinách. Hry, tzv. ledolamky,  byly zaměřené na hudební i pohybové aktivity, na logické myšlení a postřeh, ale především na poznávání a stmelení kolektivu. Nechyběla lehká turistika, takový výšlap na rybník Výskyt byl dalším příjemným zpestřením v teplých dnech. Náročnější už byl výlet do Krňovic,  kde proběhla tradiční exkurze ve skanzenu. Večery provázelo zpívání u táboráku. Ten úterní nám mile zpříjemnil ředitel náchodské nemocnice Jan Mach a ředitel školy David Hanuš.

Celý pobyt proběhl v příjemné přátelské atmosféře a žáci si pochvalovali i výborné stravování.

Přínosem adaptačních pobytů je pro žáky i učitele to, že všem usnadní společný začátek a následné pohodové fungování.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies