Sociální činnost

Sociální činnost

maturitní obor

Kód oboru 75-41-M/01
Název oboru Sociální činnost
Vyučovací jazyk český
Délka a forma studia 4 roky, denní forma vzdělávání
Zakončení studia maturitní zkouška
Dosažené vzdělání střední odborné vzdělání s maturitou
Počet přijímaných žáků 23

Přijímací řízení →

Proč studovat právě u nás?

V tomto oboru máme nejdelší tradici - již 30 let.

Máme vynikající sociální partnery z Náchoda a okolí.

Proč studovat tento obor?

V tomto oboru se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě. Zaměřují se na speciální pedagogickou a výchovnou práci zaměřenou pro potřebné klienty. Obor je plně akreditovaný pro práci v sociálních službách!

Profil absolventa

Studium připraví žáky na práci s handicapovanými ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství a státní správě na praktické

i administrativní úrovni. Škola dále organizuje různé vzdělávací, zábavné a zážitkové akce se sociálním zaměřením. Škola se

zapojuje do mnoha veřejných sbírek, účastní se provozu v mnoha sociálních, zdravotnických, výchovných, vzdělávacích

a jiných zařízeních, zapojuje se do humanitárních vnitrostátních a mezinárodních akcí, připravuje pro všechny předškoláky

z Náchoda a okolí různé akce se sociální nebo enviromentální tématikou. Škola se snaží v žácích rozvíjet jejich osobnost

a seznamovat je se základními společenkými problémy. Učí je takové problémy správně vnímat a řešit je.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Studijní plán →

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies