Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví

Naše škola vám nabízí akreditovaný kvalifikační kurz MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ.

Akreditovaný kvalifikační kurz

Masér ve zdravotnictví

Kurz je určen široké veřejnosti jako vstupní brána do oboru masérství. Je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a výstupním dokladem je osvědčení, které absolventa opravňuje k získání živnostenského listu a k práci ve zdravotnictví, lázeňství a rehabilitacích.

Účastníci kurzu během 500 hodin získají teoretické znalosti i praktické dovednosti pro práci maséra ve zdravotnictví pod vedením kvalifikovaných lektorů. Kvalifikace je zakončena certifikátem MZ ČR.

Možnost úhrady Úřadem práce jako rekvalifikace!

ZAHÁJENÍ KURZU: 25. listopadu 2022

TERMÍN KONÁNÍ KURZU: 25. 11. 2022 - 31. 5. 2023

MÍSTO KONÁNÍ KURZU:

 • Teoretická část probíhá v budově školy v Náchodě.
 • Praktická část probíhá v Lázních Bělohrad a.s. a ve Státních léčebných lázních Jánské Lázně, státní podnik.

CENA KURZU je stanovena podle počtu účastníků:

 • 12 - 14 účastníků kurzu......................22.000,- Kč
 • 15 - 17 účastníků kurzu......................20.000,- Kč
 • 18 - 20 účastníků kurzu......................17.000,- Kč

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 12.

Kurzy realizujeme ve spolupráci s Lázněmi Bělohrad a.s. a se Státními léčebnými lázněmi Jánské lázně, státní podnik.

Záloha předem: 10.000,– Kč – bankovní účet a variabilní symbol bude zaslán na Váš e-mail při potvrzení přihlášky.

Počet vyučovacích hodin: 500

Forma studia: denní

Uplatnění: Masér ve zdravotnictví může provádět jednoduché výkony v oblasti:

 • elektroléčby
 • světloléčby
 • vodoléčby
 • podávat zábaly
 • pomáhat fyzioterapeutovi při některých výkonech, odpovídající jeho kvalifikaci.

Garance našeho vzdělávání:

 • lektoři s velkými profesními zkušenostmi
 • individuální a empatický přístup k účastníkům kurzu

Doklad o absolvování a uplatnění

 • Po úspěšném splnění závěrečné zkoušky absolventi obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Masér ve zdravotnictví. Uplatnění absolventi najdou v lázeňských zařízeních, sanatoriích či nemocnicích.

Podmínky pro přijetí na kurz masér ve zdravotnictví

 • 18 let
 • Ukončené středoškolské vzdělání (min. 2letý výuční obor) nebo odborná způsobilost pro výkon povolání sanitáře pro léčebné lázně a léčebnou rehabilitaci
 • Zdravotní průkaz
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon práce maséra
 • Čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není trestně stíhán za mravnostní a majetkové delikty, jakož i za trestné činy násilné povahy
 • Očkování proti žloutence typu B – stačí zajistit až po nastoupení na kurz (v den zahájení budou sděleny podrobnosti)

Co si přinést na kurz s sebou

 • Přezůvky, prostěradlo, ručník (osuška), psací potřeby, bílé oblečení na praktické vyučování

Akreditace:

 • Naší škole byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. MZDR 14423/2022-5/ONP ze dne 9. 6. 2022.

Program kurzu MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti ze všech potřebných oblastí pro výkon činnosti maséra ve zdravotnictví. Seznámí se důkladně s:

 • teorií a praxí klasické masáže
 • teorií a praxí balneologie
 • aplikací tepla, zábalů a vodoléčbou
 • základy veřejného zdravotnictví, patologií a klinikou nemocí
 • somatologií, dermatologií, chirurgií
 • psychologií
 • první pomocí a prevencí a ochranou zdraví
 • epidemiologií a hygienou
 • relaxačními cvičeními

Lektoři

Celým kurzem Masér ve zdravotnictví provázejí lektoři s dlouholetou praxí ve svém oboru. Během výuky se účastníci kurzu setkávají s profesionálními fyzioterapeuty, lékaři, psychology, odborníky bezpečnosti práce a hygieny. Ti jsou připraveni vyložit látku srozumitelně a rádi zodpovídají na dotazy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí stát profesionálními maséry a neví jak začít? Kvalifikační (rekvalifikační) kurz masér ve zdravotnictví je vhodný pro úplné začátečníky. Přihlásit se na něj mohou studenti s ukončeným středoškolským vzděláním (min. dvouleté učiliště). Nemusí však být absolventy zdravotnických škol apod. Zúčastnit se jej mohou lidé, kteří například přemýšlejí o změně oboru a myslí si, že oblast masérství je pro ně ta pravá. Výuku mohou absolvovat i ti, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon povolání sanitář pro léčebné lázně či léčebné rehabilitace.

Využití možnosti úhrady přes úřad práce

Pokud je uchazeč o kurz registrován na Úřadu práce, může tento kurz absolvovat zdarma a zvýšit tak svou šanci na pracovní uplatnění. Při vyplňování přihlášky kurzu je důležité vyplnit do poznámek zkratku ÚP a dále postupovat dle popsaného postupu.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies