Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví

Naše škola vám nabízí akreditovaný kvalifikační kurz MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ.

LEDEN-ČERVEN 2024

Akreditovaný kvalifikační kurz

Masér ve zdravotnictví

Kurz je určen široké veřejnosti jako vstupní brána do oboru masérství. Je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a výstupním dokladem je osvědčení, které absolventa opravňuje k získání živnostenského listu a k práci ve zdravotnictví, lázeňství a rehabilitacích.

Účastníci kurzu během 500 hodin získají teoretické znalosti i praktické dovednosti pro práci maséra ve zdravotnictví pod vedením kvalifikovaných lektorů. Kvalifikace je zakončena certifikátem MZ ČR.

Možnost úhrady Úřadem práce jako rekvalifikace!

ZAHÁJENÍ KURZU: 12. ledna 2024

TERMÍN KONÁNÍ KURZU: 12. 1. 2024 - 29. 6. 2024

PŘIHLÁŠKY: můžete podávat už nyní - do 8. 12. 2023

MÍSTO KONÁNÍ KURZU:

 • Teoretická část probíhá v budově školy v Náchodě.
 • Praktická část probíhá v Lázních Bělohrad a.s. a ve Státních léčebných lázních Jánské Lázně, státní podnik a v Lázních 1897, s. r. o. ve Velichovkách.

CENA KURZU je stanovena podle počtu účastníků:

 • 12 - 14 účastníků kurzu......................22.000,- Kč
 • 15 - 17 účastníků kurzu......................20.000,- Kč
 • 18 - 20 účastníků kurzu......................17.000,- Kč

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 12.

Kurzy realizujeme ve spolupráci s Lázněmi Bělohrad a.s. a se Státními léčebnými lázněmi Jánské lázně, státní podnik.

Záloha předem: 10.000,– Kč – bankovní účet a variabilní symbol bude zaslán na Váš e-mail při potvrzení přihlášky.

Počet vyučovacích hodin: 500

Forma studia: denní

Uplatnění: Masér ve zdravotnictví může provádět jednoduché výkony v oblasti:

 • elektroléčby
 • světloléčby
 • vodoléčby
 • podávat zábaly
 • pomáhat fyzioterapeutovi při některých výkonech, odpovídající jeho kvalifikaci.

Garance našeho vzdělávání:

 • lektoři s velkými profesními zkušenostmi
 • individuální a empatický přístup k účastníkům kurzu

Doklad o absolvování a uplatnění

 • Po úspěšném splnění závěrečné zkoušky absolventi obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Masér ve zdravotnictví. Uplatnění absolventi najdou v lázeňských zařízeních, sanatoriích či nemocnicích.

Podmínky pro přijetí na kurz masér ve zdravotnictví

 • 18 let
 • Ukončené středoškolské vzdělání (min. 2letý výuční obor)
 • Zdravotní průkaz
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon práce maséra
 • Čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není trestně stíhán za mravnostní a majetkové delikty, jakož i za trestné činy násilné povahy
 • Očkování proti žloutence typu B – stačí zajistit až po nastoupení na kurz (v den zahájení budou sděleny podrobnosti)

Co si přinést na kurz s sebou

 • Přezůvky, prostěradlo, ručník (osuška), psací potřeby, bílé oblečení na praktické vyučování

Akreditace:

 • Naší škole byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. MZDR 14423/2022-5/ONP ze dne 9. 6. 2022.

Program kurzu MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti ze všech potřebných oblastí pro výkon činnosti maséra ve zdravotnictví. Seznámí se důkladně s:

 • teorií a praxí klasické masáže
 • teorií a praxí balneologie
 • aplikací tepla, zábalů a vodoléčbou
 • základy veřejného zdravotnictví, patologií a klinikou nemocí
 • somatologií, dermatologií, chirurgií
 • psychologií
 • první pomocí a prevencí a ochranou zdraví
 • epidemiologií a hygienou
 • relaxačními cvičeními

Lektoři

Celým kurzem Masér ve zdravotnictví provázejí lektoři s dlouholetou praxí ve svém oboru. Během výuky se účastníci kurzu setkávají s profesionálními fyzioterapeuty, lékaři, psychology, odborníky bezpečnosti práce a hygieny. Ti jsou připraveni vyložit látku srozumitelně a rádi zodpovídají na dotazy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí stát profesionálními maséry a neví jak začít? Kvalifikační (rekvalifikační) kurz masér ve zdravotnictví je vhodný pro úplné začátečníky. Přihlásit se na něj mohou studenti s ukončeným středoškolským vzděláním (min. dvouleté učiliště). Nemusí však být absolventy zdravotnických škol apod. Zúčastnit se jej mohou lidé, kteří například přemýšlejí o změně oboru a myslí si, že oblast masérství je pro ně ta pravá. Výuku mohou absolvovat i ti, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon povolání sanitář pro léčebné lázně či léčebné rehabilitace.

Využití možnosti úhrady přes úřad práce

Pokud je uchazeč o kurz registrován na Úřadu práce, může tento kurz absolvovat zdarma a zvýšit tak svou šanci na pracovní uplatnění. Při vyplňování přihlášky kurzu je důležité vyplnit do poznámek zkratku ÚP a dále postupovat dle popsaného postupu.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies