Praktická sestra

Praktická sestra

maturitní obor

Kód oboru 53-41-M/03
Název oboru Praktická sestra
Vyučovací jazyk český
Délka a forma studia 4 roky, denní forma vzdělávání
Zakončení studia maturitní zkouška
Dosažené vzdělání střední odborné vzdělání s maturitou
Počet přijímaných žáků 60

Přijímací řízení →

Proč studovat právě u nás?

Na praxe je to ze školy do náchodské nemocnice 15 minut pěšky.

Budou vás učit šikovné a milé sestřičky z náchodské nemocnice.

U těchto sestřiček budete později vykonávat praxe.

Proč studovat tento obor?

V tomto oboru se žáci připravují na práci zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Uplatnění absolventi nacházejí ve všech zdravotnických zařízeních a v ambulancích.

Profil absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky podílí na poskytování specializované nebo vysoce specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem základní ošetřovatelskou péči. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale také kompetence ve všeobecném vzdělání.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních (lůžkového a ambulantního charakteru), hospicích, v zařízeních pro seniory, v domácí ošetřovatelské péči, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Studijní plán →

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies