Sanitář

Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

OTEVÍRÁME PODZIMNÍ TERMÍN OD 4. 10. 2023. Již nyní se můžete přihlásit!

Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie společně s Oblastní nemocnicí              Náchod, a. s., nabízí vzdělání v oboru SANITÁŘ, č. akreditace MZDR 6532/2022-3/ONP.

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

 

Informace ke kurzu:

Předpokládaný termín konání kurzu: od 4. 10. 2023 do prosince 2023 (podmínkou je minimální počet přihlášených – 15 osob).

Výuka bude probíhat dva dny v týdnu (středa a čtvrtek 10:00 hodin – 17:00 hodin).

Teoretická část (100 hod.) bude realizována v budově školy, praktická část (80 hod.) v Oblastní nemocnici Náchod, a. s. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání, potvrzení o zdravotním stavu, očkování proti hepatitidě typu B, 18 let – minimální věk účastníků.

Cena kurzu: 7400,- Kč

Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky do pátku 22. září 2023.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies