Ošetřovatel

Ošetřovatel

učební obor

Kód oboru 53-41-H/01
Název oboru Ošetřovatel
Vyučovací jazyk český
Délka a forma studia 3 roky, denní forma vzdělávání
Zakončení studia závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Počet přijímaných žáků 16

Přijímací řízení →

Proč studovat právě u nás?

Na praxe do náchodské nemocnice je to 15 minut pěšky.

Budou vás učit sestřičky z náchodské nemocnice.

U těchto sestřiček budete později vykonávat praxe.

Proč studovat tento obor?

V tomto oboru se žáci připravují k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Profil absolventa

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického

pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo

radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní

ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a

návyků, ale také kompetence ve všeobecném vzdělání.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, hospicích, v zařízeních pro

seniory, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích pro

osoby se zdravotním postižením.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez

odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s

lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu

své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Studijní plán →

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies