Vedení školy

                         

Ředitel školy 

Mgr. Bc. David Hanuš, MBA

+420 491 427 851, , +420 739 440 955

reditel@zdravkanachod.cz 

Zástupkyně ředitele, preventistka soc - patol. jevů

Mgr. Monika Lázňovská

+420 491 427 850, +420 739 440 924

laznovska@zdravkanachod.cz  

Vedoucí praktického vyučování a odborného výcviku

Mgr. Petra Hanušová

+420 491 427 850, +420 725 936 443

hanusova@zdravkanachod.cz